Üstlendiği Önemli Roller

Genç ASKON olarak bugünü terk etmeden, kaynağını medeniyet değerlerinin oluşturduğu birikimleri kullanarak adil bir ekonomik yaklaşımla küresel sisteme yön veren aklıselim sahibi genç iş adamı profili oluşturmaktır. •Genç ASKON, ülke ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için; yatırım, üretim ve ihracat seferberliğini bütün gücüyle destekleyerek, sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirip, teşkilatlanarak gelişmeleri için gerekli çalışmaları yapar, yaptırır ve teşvik eder.

Hür teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayabilecek çalışmalar yapar.

Mevzuatla ön görülen usule uymak ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile Öğretim Kurumlarının kurulmasına destek olur, her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırmalar yaptırır. Sermaye, emek ve teşebbüs haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir işbirliği içinde gelişmelerine yardımcı olur.

Genç ASKON’un amaçları doğrultusunda ve yasal prosedür içerisinde, gazete, dergi, kitap broşür, bülten gibi basılı yayın organlarını çıkartır. Bu yayın organlarını kurar basın ve dağıtımını yapar. Toplantılar, Kurslar, Seminerler, Konferanslar ve Kongreler tertip eder bu maksatlarla merkezde ve şubelerinde fonlar kurar.